siła leży u podstaw istnienia współczesnego państwa  (fragment koncertu)

(ze względu na mały serwer słaba jakość)