Rewolucja zaczyna się od kromki chleba

- rozmowa z Rafałem Szymańskim  (Pasażer 5) 

 

Politycznie poprawni moralnie upośledzeni

- tekst G.Y.L o "Political correctness"

 

Abyś wiedział że nigdy nie przegrasz

- o wspólnym projekcie Janusza Reichla i G.Y.L 

 

Znałem ich

Kto zbuntował Indian ?

Czy istnieje terroryzm usprawiedliwiony ?

- wycinki z gazet