La programma

 

 

Bez granic

Bez sztucznych podziałów

Bez kłamstwa Duszącego wolność

Zawsze na wprost prawdy

Co dzień naprzeciw hipokryzji

Równym krokiem

Bez wywyższonych

Bez poniżonych

Aktywni na rzecz Równości klasowej

Równości rasowej

Równości kulturowej

Równości językowej

Aktywni na rzecz Totalnej równości

Przeciwni systemowi

Z pomocą dla Ziemi

Słowem miłości Głosem integracji

Teraz i tutaj Zawsze i wszędzie

Bez granic!