11 przykazanie (noc Ziemi)

 

Człowiek to brzmi dumnie

Nigdy nie wolno nam o tym zapominać

Człowiek to przyroda to bóg

To inni ludzie

Jesteśmy wplecieni w kanwę tego życia

Życia z wielkiej litery

Życia wspaniałego Nie kończącego się w swoim bogactwie

Ostatnie lata to anomalia Człowiek niszczy przyrodę

Jest to przeciwne naturze

Dewastacja przyrody jest grzechem

Przeciwko różnorodności życia

Ekologia i nasze w niej działania

to próba zatrzymania tego patologicznego procesu,

 który wiedzie do zniszczenia ziemi i nas samych.

Właściwa ekologia to nie tyle oczyszczenie kominów,

ile oczyszczenie naszych umysłów i dusz.

Nie ma uleczenia planety bez zmiany świadomości.

A oto jedenaste przykazanie;

nie będziesz rabował ziemi, ani niszczył życia na niej.

Musimy stworzyć nowy kościół

W którym cała ziemia jest wielką świątynią

W tej świątyni musimy być jak dzieci boga,

a nie bękarty z łoża Lucyfera

 Noc ziemi ! - zaczynaj !